បទច​ម្រៀង [CD]
          
បទ៖ អ្នកថ្មី - ច្រៀងដោយ សុវត្តិឌី ធារីកា (បទចម្រៀងក្នុងរឿង កាំបិតមុខពីរ)

នេះជានិស្ស័យមែនទេ? ដែលបណ្ដាលឱ្យយើងបានជួបគ្នា បងល្អពេកហើយ អរគុណដែលព្រមទទួលយករូបស្រីម្នាក់នេះ!នេះជាបទចម្រៀងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តរឿង កាំបិតមុខពីរ! ជាស្នាដៃនិពន្ធថ្មី Original Song ទាំងទំនុកច្រៀង និងបទភ្លេងថ្មី រីឯអត្ថន័យបទចម្រៀងវិញ គឺពិតជាពិរោះខ្លាំងណាស់!បទ៖ អ្នកថ្មីច្រៀងដោយ៖ សុវត្តិឌី ធារីកានិពន្ធទំនុកច្រៀង និងបទភ្លេងដោយ៖ ងួន សុបិន្ត#រឿងកាំបិតមុខពីរ #អ្នកថ្មី #PNNTV #Mohahang_Production #PNN_Drama

          
បញ្ចេញមតិយោបល់