បទច​ម្រៀង [CD]
          
បទ៖ កុំខ្វល់អតីត - ច្រៀងដោយ សៅ ឧត្តម (បទចម្រៀងក្នុងរឿង កាំបិតមុខពីរ)

មនុស្សគ្រប់រូបតែងតែមានអតីតរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួន អតីតគ្រាន់តែជាស្រមោល សំខាន់គឺបច្ចុប្បន្នគឺយើងស្រលាញ់គ្នា ហើយកុំខ្វល់ពីអតីតកាលរបស់គេ ទើបការស្រលាញ់យើងមានសុភមង្គល!នេះជាបទចម្រៀងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តរឿង កាំបិតមុខពីរ! ជាស្នាដៃនិពន្ធថ្មី Original Song ទាំងទំនុកច្រៀង និងបទភ្លេងថ្មី ទាំងអត្ថន័យបទចម្រៀង ពិតជាពិរោះខ្លាំងណាស់!បទ៖ កុំខ្វល់អតីតច្រៀងដោយ៖ សៅ ឧត្តមនិពន្ធទំនុកច្រៀង និងបទភ្លេងដោយ៖ ងួន សុបិន្ត#រឿងកាំបិតមុខពីរ #កុំខ្វល់អតីត #PNNTV #Mohahang_Production #PNN_Drama

          
បញ្ចេញមតិយោបល់