បទច​ម្រៀង [CD]
          
បទ៖ ពេលអូនកំពុងយំ - ច្រៀងដោយ ឡា ផែម (បទចម្រៀងក្នុងរឿង កាំបិតមុខពីរ)

តើមនុស្សស្រីណាដែលថាមិនយំ ប្រពន្ធណាដែលមិនឈឺចិត្ត បើមានប្ដីក្បត់ផិតសាវ៉ាមានស្រីរាប់មិនអស់ ផ្លាស់ប្ដូរពីមួយទៅមួយ ថែមទាំងធ្វើបាបចិត្តប្រពន្ធរាល់ថ្ងៃ!តោះ! មកស្ដាប់បទចម្រៀងនៅក្នុងរឿងកាំបិតមុខពីរទាំងអស់គ្នា! នេះជាស្នាដៃនិពន្ធថ្មី Original Song ទាំងទំនុកច្រៀង និងបទភ្លេងថ្មី ទាំងអត្ថន័យបទចម្រៀង ពិតជាពិរោះខ្លាំងណាស់! បទ៖ ពេលអូនកំពុងយំច្រៀងដោយ៖ ឡា ផែមនិពន្ធទំនុកច្រៀង និងបទភ្លេងដោយ៖ ងួន សុបិន្ត

បទ៖ ពេលអូនកំពុងយំ - ច្រៀងដោយ ឡា ផែម (បទចម្រៀងក្នុងរឿង កាំបិតមុខពីរ)

 

          
បញ្ចេញមតិយោបល់