បទច​ម្រៀង [VCD]
          
VCD Vol 02
  1. ម្ភៃបួនម៉ោង ចិន្តា វីតា មហាហង្ស
  2. លេខគេការេបួន ម៉ម ដួងសិដ្ឋ មហាហង្ស
  3.  អស់ល្អត្រឹមអូន គឹម កែវមរកត មហាហង្ស
  4. កុំធ្វើបាបមនុស្សដូច បង ជួន អមរិទ្ធ មហាហង្ស
  5. ក្តីសុខបងមិនមែន​ ​​ជាក្តីសុខរបស់អូន ធី វណ្ណនីដា មហាហង្ស
  6. រងគ្រោះព្រោះកែវ​ ភ្នែក ឈុំ កំសត់ មហាហង្ស
  7. ចាំរហូត គឹម កែវមរកត មហាហង្ស
  8. កុំសម្លាប់បងដោយ​ ​ស្នាមញញឹម ជួន​ អមរិទ្ធ មហាហង្ស
  9. យុវវ័យមិនភ្លើតភ្លើន មរកត​ នីដា វីតា មហាហង្ស
  10. ជីវិតក្រោមព្យុះភ្លៀង ម៉ម ដួងសិដ្ឋ មហាហង្ស

 

          
បញ្ចេញមតិយោបល់