បទច​ម្រៀង [VCD]
          
VCD Vol 06
  1. ​មិនអាចប្រាប់ការពិត ​ ម៉ម ដួងសិដ្ឋ មហាហង្ស
  2. អងេ្វរមេឃសុំអូនវិលវិញ ​ ម៉ម ដួងសិដ្ឋ មហាហង្ស
  3. ម្តេចមិនប្រាប់ត្រង់ ថាអូនកំពុងចាំគេ ​ ជួន អមរិទ្ធ មហាហង្ស
  4. ស្រលាញ់គេមុនស្រលាញ់បង ​ គឹម កែវមរកត មហាហង្ស
  5. មិត្តភក្តិថ្មីសង្សារចាស់ ​ សា វីតា មហាហង្ស
  6. មើលឃើញទឹកភ្នែក អូនមុនយំ ប៉ែន ចននី មហាហង្ស
  7. មនុស្សដំបូងក្បត់ អ្នកចុងក្រោយស្មោះ ​ ធី វណ្ណនីដា មហាហង្ស
  8. ស្តាយ ​ រាជ​ ម៉ានុត មហាហង្ស
  9. អ្នកក្បត់មិនមែនអូន អ្នកស្មោះមិនមែនបង ​ គឹម កែវមរកត មហាហង្ស
  10. ​មិនអាចទទួលទឹកភ្នែក ​ ជួន អមរិទ្ធ មហាហង្ស
          
បញ្ចេញមតិយោបល់