បទច​ម្រៀង [CD]
          
CD Album 04

ច្រៀងដោយ : តារាចម្រៀង​ ផលិតកម្មមហាហង្ស New Album 10 tracks.

  1. យ៉ូៗយ៉ាៗ​ - ឌីជេ ខ្លា
  2. ចិត្តចង់មានស្នេហ៍ - សិដ្ឋ និង វីតា
  3. បើកទ្វារឲ្យប្តីអូន - កំសត់ និង មរកត
  4. សម្លគ្រឿងដែក - ឌីជេ ខ្លា
  5. កុំចង់មកបោក - ចិន្តា វីតា
  6. ប្រកាសរកសង្សារ - អមរិទ្ធ​ និង នីដា
  7. មិនសមទំនង - គឹម កែវមរកត
  8. បាក់ទឹកភ្លូកដី - ចននី និង វីតា
  9. ម៉ូតូកង់បី - ចននី និង វីតា
  10. រ៉េមបូ - ឌីជេ ខ្លា

          
បញ្ចេញមតិយោបល់