បទច​ម្រៀង [CD]
          
CD Album 05

ច្រៀងដោយ​ : តារាចម្រៀង ផលិតកម្មមហាហង្ស

1. ក្តីសុខបងមិនមែនក្តីសុខពិតទេ - ម៉ម ដួងសិដ្ឋ
2. លេខការេបួនគ្មានន័យសម្រាប់អូន - គឹម កែវមរកត
3. Icon ផ្តាច់ស្នេហ៍​ - ធី វណ្ណនីដា
4. កាន់តែស្រវឹងកាន់តែនឹក - ម៉ម ដួងសិដ្ឋ
5. ស្មានមិនដល់ថាបងនៅតែស្រលាញ់អូន - គឹម កែវមរកត
6. យឺតពេលទេបើអូនប្រាប់ថាស្រលាញ់បង - ធី វណ្ណនីដា
7. ហួសពេលមែនទេ​ - ម៉ម ដួងសិដ្ឋ
8. គ្មានអ្នកណាដូចបង​ - គឹម កែវមរកត
9. គេជាអ្នកណា? - ម៉ម ដួងសិដ្ឋ
10. មានថ្មីហើយពោលអាណិតធ្វើអ្វី - គឹម កែវមរកត

          
បញ្ចេញមតិយោបល់