បទច​ម្រៀង [VCD]
          
VCD Vol 07
  1. ភ្លើងឈ្នានីស ​ ម៉េង កែវពេជ្ជតា មហាហង្ស
  2. ពេជ្រក្នុងបេះដូង ​ ហេង ប៊ុនលាភ មហាហង្ស
  3. ចម្រៀងបេះដូង ហ៊ឹម ស៊ីវន មហាហង្ស
  4. ម្ចាស់គំនូរម្ចាស់ស្នេហ៍ ម៉ម ដួងសិដ្ឋ មហាហង្ស
  5. ទំនួញស្នេហ៌អូន ម៉េង កែវពេជ្ជតា មហាហង្ស
  6. អច្ឆរិយស្នេហ៍ ឯក ស៊ីដេ មហាហង្ស
  7. ក្បត់នឹងមុខ ​ហេង ប៊ុនលាភ មហាហង្ស
  8. ឆ្អែតចិត្ត ​គឹម កែវមរកត មហាហង្ស
  9. បងខុសអ្វី ​ហេង ប៊ុនលាភ មហាហង្ស
  10. ស្រលាញ់ប៉ុណ្ណា ឈឺផ្សាប៉ុណ្ណឹង ​ហេង ប៊ុនលាភ មហាហង្ស
          
បញ្ចេញមតិយោបល់