កម្មវិធីកំសាន្ត
កម្មវិធីជជែកកំសាន្តភាពយន្តភាគទូរទូស្សន៍(TV Drama Talk Show) Ep.17

 

 

ទស្សនាកម្មវិធី TV Drama Talk Show រឿង “កាំបិតមុខពីរ” ជួបជាមួយកញ្ញា សោម សារ៉ាពេជ្រ

រឿង កាំបិតមុខពីរ មានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ PNN រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់សុក្រ និងវេលម៉ោង៧យប់ ដល់ ៨យប់ ។

 

មតិយោបល់
បញ្ចេញមតិយោបល់