កម្មវិធីកំសាន្ត
កម្មវិធីជជែកកំសាន្តភាពយន្តភាគទូរទូស្សន៍(TV Drama Talk Show) Ep.14

ចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នាក្នុងកម្មវិធី TV Drama Talk Show រឿង “កាំបិតមុខពីរ” ជួបជាមួយកញ្ញា លី ឌីណា ដែលជាតារាសម្ដែងតួអង្គស្រីកំណាន់នៅក្នុងរឿង កាំបិតមុខ២ ។

រឿង កាំបិតមុខពីរ មានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ PNN រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់សុក្រ និងវេលម៉ោង៧យប់ ដល់ ៨យប់ ។

 

មតិយោបល់
បញ្ចេញមតិយោបល់