កម្មវិធីកំសាន្ត
កម្មវិធីជជែកកំសាន្តភាពយន្តភាគទូរទូស្សន៍(TV Drama Talk Show) Ep.12

 

ចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នាក្នុងកម្មវិធី TV Drama Talk Show រឿង “កាំបិតមុខពីរ” ជួបជាមួយលោក លាង ឧត្តម ដែលជាតារាសម្ដែងតួឯកប្រុសនៅក្នុងរឿង កាំបិតមុខ២ ។
រឿង កាំបិទមុខពីរ មានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ PNN រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់សុក្រ និងវេលម៉ោង៧យប់ ដល់ ៨យប់ ។

មតិយោបល់
បញ្ចេញមតិយោបល់