កម្មវិធីកំសាន្ត
កម្មវិធីជជែកកំសាន្តភាពយន្តភាគទូរទូស្សន៍(TV Drama Talk Show) Ep.11

សូមរីករាយទស្សនាកិច្ចសម្ភាសរបស់តារាសម្តែងក្នុងរឿង កាំបិតមុខពីរ គឺ អ្នកនាង សឿន ផាន់ផាភួង ក្នុងកម្មវិធី TV Drama Talk Show [Ep.11] 

រឿង កាំបិទមុខពីរ មានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ PNN រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់សុក្រ និងវេលម៉ោង៧យប់ ដល់ ៨យប់ ។

 

 

មតិយោបល់
បញ្ចេញមតិយោបល់