កម្មវិធីកំសាន្ត
កម្មវិធីជជែកកំសាន្តភាពយន្តភាគទូរទូស្សន៍(TV Drama Talk Show) Ep.09

ចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នាក្នុងកម្មវិធី TV Drama Talk Show រឿង “កាំបិតមុខពីរ” ជួបជាមួយកញ្ញា លឹម សុធារី ដែលជាតារាសម្ដែងតួអង្គស្រីកំណាន់ក្នុងរឿង កាំបិតមុខ២ ។

រឿង ៖ កាំបិតមុខពីរ មានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ PNN រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ និងវេលាម៉ោង៧យប់ ដើ់៨យប់ ។

 

ទស្សនាក្នុង YouTube : 

 

 

មតិយោបល់
បញ្ចេញមតិយោបល់