ខែ្សភាពយន្តខ្នាតធំ
រឿង ខ្មោចថតកុន [Movie Trailer]

យើងធ្លាប់តែឃើងមនុស្សថតកុន ស្រាប់តែពេលនេះ ខ្មោចក៏ចង់ថតកុនដែរ មាននៅក្នុងរឿង ខ្មោចថតកុន ជាខ្សែរភាពយន្តបែប កំប្លែង សើច សប្បាយ ភ័យរន្ធត់ តក់ស្លុត  តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ ចាប់បញ្ចាំងពីថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ នេះតទៅ នៅរោងភាពយន្តទំនើបៗ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តសៀមរាប។

មតិយោបល់
បញ្ចេញមតិយោបល់