ខែ្សភាពយន្តខ្នាតធំ
រឿង ផ្ទះចុងភូមិ Ptas Jong Phomi [Official Trailer]

តើមានរឿងរន្ធត់អ្វីខ្លះកើតឡើង សម្រាប់ផ្ទះមួយនេះ? ទស្សនា Trailer របស់រឿង ផ្ទះចុងភូមិ ដែលនឹងចាក់បញ្ចាំងនៅគ្រប់រោងភាពយន្ត ពីថ្ងៃទី ០៨ ឧសភា នេះតទៅ។

 

មតិយោបល់
បញ្ចេញមតិយោបល់