ព័ត៌មាន​ទូទៅ
          
កម្ពុជា៖ អាកាសធាតុនៅតែបន្តចុះត្រជាក់ខ្លាំង ដល់១១អង្សា ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣-១៩ ខែមករានេះ

(ភ្នំពេញ)៖ យោងតាមការបញ្ជាក់ពីសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣-១៩ ខែមករា ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នឹងទទួលឥទ្ធិពលពី ទ្រនុងសម្ពាធខ្ពស់ពីភាគខាងជើង បាននិងកំពុងធ្លាក់ចុះមកក្រោម គួបផ្សំជាមួយនិងខ្យល់មូសុងឦសានខ្លាំង។

* ដោយនៅថ្ងៃទី១៣-១៥ ខែមករា ខ្យល់មូសុងឦសានបក់ខ្លាំង ។

* នៅថ្ងៃទី១៦-១៩ ខែមករា ខ្យល់មូសុងឦសានថមថយមកក្នុងកម្រិតពីមធ្យម ទៅបង្គួរ ។

 

 

 

ស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យ ៖

១៖ បណ្តាខេត្តនៅតំបន់វាលទំនាបកណ្តាល ៖

* នៅថ្ងៃទី១៣-១៤ ខែមករា ៖សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា មានពី ១៣-១៦ °C និងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា មានពី ២៣-២៦ °C

* នៅថ្ងៃទី១៥-១៩ ខែមករា សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា មានពី ១៨-២១ °C និងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី ២៧-៣០ °C ។

 

២៖ បណ្តាខេត្ត ជាប់ជួរភ្នំដងរែក និងខ្ពង់រាបឦសាន ៖

* នៅថ្ងៃទី១៣-១៤ ខែមករា ៖ សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា មានពី ១១-១៤ °C និងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា មានពី ២៣-២៦ °C

* នៅថ្ងៃទី១៥-១៩ ខែមករា សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា មានពី ១៦-១៩ °C និងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី២៧-៣០ °C ។

 

៣៖ តំបន់មាត់សមុទ្រ ៖

* នៅថ្ងៃទី១៣-១៤ ខែមករា ៖ សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា មានពី ២២-២៤ °C និងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា មានពី ២៩-៣១ °C

នៅលើផ្ទៃសមុទ្រមានខ្យល់ និងរលកសមុទ្រខ្ពស់ៗ នៅថ្ងៃទី១២ ខែមករា ។

*នៅថ្ងៃទី១៥-១៩ ខែមករា សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា មានពី ១៩-២២ °C និងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី ២៧-៣០ °C ។

 

ជាមួយគ្នានេះដែរ ក្រសួងបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងជាពិសេសវីរៈកងទ័ព រស់នៅ និងឈរជើងនៅ តំបន់ជួរភ្នំដងរែក និងខ្ពង់រាបភាគឦសាន សូមបន្តបង្កើនយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សា សុខភាពចំពោះធាតុអាកាសដែលបន្តត្រជាក់នៅតំបន់នោះ៕

 

 

 

 

ប្រភព៖ ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម

សម្រួលអត្ថបទ៖ Rith

មតិយោបល់
បញ្ចេញមតិយោបល់